Pretraživanje medicinskog adresara

MEDICINSKI ADRESAR

 

Ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Mile Batinić , fizijatar , Rijeka

Braće Cetina 14, Rijeka
Tel.: (051) 264-935
 
 

URL: www.fizijatar-mile-batinic.hr
E-mail: info@fizijatar-mile-batinic.hr

Djelatnost: Fizikalna terapija i fizikalna rehabilitacija