Pretraživanje medicinskog adresara

MEDICINSKI ADRESAR

 

Gordana Trkulja dr.med., ordinacija madicine rada

Kralja Tomislava 10, Karlovac
Tel.: (047) 615-678, (047) 642-234
Fax: (047) 615-678
 

 
E-mail: gordana.trkulja@ka.htnet.hr

Djelatnost: Medicina rada

Radno vrijeme: Utorak, četvrtak, petak : od 7.00-14.30 - Ponedjeljak, srijeda: od 13.00-20.30